Status prawny

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa

Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty


Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572. z późn zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

Statut Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie
odpowiada: Anna Walczak
data: 05-06-2019
wytworzył: Anna Walczak
data: 05-06-2019
data: 05-06-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 04-06-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 35